My Online Psychotherapy Ph

Know About Father Therapy

THE BEST FATHER EVER:
My FATHER IN HEAVEN!

“Take heart that God has none of the sins of your father.”
— Dr. John Piper

Jesus taught us that our heavenly Father is better than our earthly father.

See the vast difference between “human fatherhood” and “divine fatherhood.”

HAPPY FATHERS’ DAY!

Anak ko, hindi man ako perpekto
Ngunit ang pagmamahal ko’y tunay at totoo
Kaya’t huwag kang mag-alala sa mga kamalian
Dahil nandyan ako, patuloy na nagmamahal at umuunawa sa iyo.

Alam ko na hindi tayo perpekto
At may mga pagkakamali sa ating buhay
Ngunit sa halip na tayo ay tumalikod
Ito’y oras para humingi ng tawad at lakas sa Diyos.

Handa akong pakinggan ang mga kwento ninyo
At handa akong magbigay ng pang-unawa at gabay
Hindi ko kayo pababayaan sa daan ng buhay.

Anak ko, palagi ko kayo pinapanalangin
Kahit na may pagkakasala kayo sa akin
Ang pagmamahal ko’y hindi magbabago
Sa kabila ng pighati at sakit na nadarama ko.

Sa bawat araw, ako’y patuloy na magdarasal
Na kayo’y gabayan ng Maykapal
At sa bawat oras, ako’y patuloy na magmamahal
At handang maghintay sa iyo sa lahat ng oras.

Anak ko, mahal ko kayo
At hindi kayo bibitawan
Kahit na may mga pagkakamali at kahinaan
Ang pag-intindi at pagmamahal ko’y patuloy na dadaloy ng lubos at wagas.

“As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him …” (Psalm 103:13)

“See what love the Father has given us, that we should be called children of God; and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him.” (1 John 3:1)

drangelosubida.com
Photo: D. Victoria Ross

Published
Categorized as Books

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Note: The download link will be sent to your inbox. Please make sure the details are correct.

Online psychotherapy
.
myonlinepsychotherapyph